Urządzenia dla żeglugi pełnomorskiej

Urządzenia dla rybołówstwa

Urządzenia dla żeglugi śródlądowej

Urządzenia dla żeglarstwa

Radiokomunikacja

Urządzenia pozostałe , nowości i promocje

Garmin GPSMap 620

Urządzeniem firmy Garmin, łączącym cechy nawigacji samochodowej oraz morskiej jest GPSmap 620. Urządzenie to zostało wprowadzone na rynek pod koniec pierwszego kwartału 2009 roku. Za jego poprzedników uznać można urządzenia GPSmap 276 oraz 278, przy czym w nowym GPSmap 620 zastosowano zupełnie inną filozofię obsługi - w trybie morskim jest ona zbliżona do urządzeń serii GPSmap 420/52x, natomiast w trybie samochodowym do złudzenia przypomina urządzenia serii nüvi. 


GPSmap 620 wyposażony został w 5 calowy ekran dotykowy, za pomocą którego odbywa się obsługa urządzenia. Patrząc na to urządzenie od strony panelu frontowego, zauwazyć można podobieństwo do nüvi 5000. GPSmap 620 jest jednak sporo większy. Ze względu na zapewnienie wodoszczelności w standardzie IPX7, oraz zastosowanie dużego, wymiennego akumulatora (2200 mAh), urządzenie to ma znacznie większą grubość niż standardowe urządzenia do nawigacji samochodowej. Pod akumulatorem umieszczono slot kart pamięci SD, do którego dostęp możliwy jest wyłącznie po jego wyjęciu. Na obudowie urządzenia pozostały jedynie: złącze krawędziowe dla uchwytów (morski lub samochodowy) oraz złącza pod osłonami gumowymi do podłączenia zasilania zewnętrznego, anteny zewnętrznej oraz port USB. Urządzenie rozpoznaje uchwyt w którym zostało umieszczone i automatycznie wybiera odpowiedni tryb pracy - morski lub samochodowy. Tryb ten można w każdej chwili zmienić, dotykając ikony trybu pracy wyświetlanej na ekranie głównym. Urządenie uruchomi się wówczas ponownie w wybranym przez użytkownika trybie.

 

W trybie samochodowym GPSmap 620 przeistacza się praktycznie w urządzenie serii nuvi. Użytkownika wita ekran główny ze standardowymi opcjami, tj. Dokąd?Pokaż mapę oraz Narzędzia. Z użyciem opcji dostępnych po dotknięciu Dokąd? możliwe jest wyszukanie celu podróży z danych zawartych w mapach (wyszukiwanie adresu, miasta, punktów POI, własnych ulubionych, itp). Po jego wyszukaniu, na ekranie informacji o celu, obok przycisku Jedź! prezentowana jest odległość do wybranego celu (po wyznaczonej trasie) oraz czas przejazdu, jeszcze zanim faktycznie uruchomiona zostanie nawigacja. Jest to rozwiązanie stosowane już w urządzeniach samochodowych, pozwalające ocenić obliczoną trasę jeszcze przez uruchomieniem nawigacji. Dotknięcie tego pola spowoduje wyświetlenie zaplanowanej trasy na mapie. Trasę tą można zapisać w pamięci urządzenia (np. do późniejszego wykorzystania) lub też rozpocząć nawigację. 


W trakcie nawigacji, na ekranie mapy, wyświetlany jest zestaw danych znany np. z nuvi 765. W lewym, górnym rogu ekranu umieszczone zostało zielone pole następnego zwrotu (informuje o odległości do manewru, oraz symbolicznie przedstawia konieczny do wykonania manewr - po dotknięciu tego pola wyświetlany jest ekran informacji o manewrze). Pozostałą część górnej partii ekranu zajmuje pasek tekstowy, w którym wyświetlane są komunikaty informujące o manewrach oraz komunikaty systemowe. 
U dołu ekranu umieszczone są dwa pola: po lewej pole wskazujące aktualną prędkość ruchu (jego dotknięcie spowoduje wyświetlenie komputera podróży zawierającego dane statystyczne ruchu), natomiast po prawej pole, którego zawartość ustala użytkownik. Dotknięcie tego pola spowoduje wyświetlenie listy danych, których wyświetlenie jest możliwe (są wśród nich m.in. szacowany czas przybycia, dystans do celu, czas pozostały do osiągnięcia celu, itp.). Konfiguracji zawartości tego pola dokonuje się niezależnie dla trybu z uruchomioną nawigacją (wówczas możliwe jest wyświetlanie danych związanych z trasą, jak wcześniej wymienione) oraz bez nawigacji (wybrać można wówczas kierunek podróży, wysokość n.p.m. oraz aktualny czas). 
Oprócz tej prostej formy nawigacji do celu jak opisano powyżej, dostępne są również szersze możliwości edycji trasy którą będziemy się poruszać. GPSmap 620 umożliwia planowanie tras z wieloma punktami pośrednimi wraz z możliwością ich automatycznego (lub ręcznego) sortowania w celu uzyskania optymalnej trasy podróży. Dodawanie wielu punktów pośrednich możliwe jest zarówno dla trasy aktywnej (dodawanie odbywa się wówczas bezpośrednio z użyciem menu Dokąd?) jak i z użyciem funkcji planowania tras. Funkcja ta pozwala na zapisanie w pamięci urządzenia maksymalnie 10 tras użytkownika. 


Trasy wytyczane są po drogach, z użyciem danych zawartych w zainstalowanych mapach (opcja). W ustawieniach nawigacji możliwe jest określenie typów dróg, które nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu trasy (np. drogi płatne, nieutwardzone, itp.). Niezależnie możliwe jest również wytyczanie tras po bezdrożach. Urządzenie, w trakcie nawigacji rejestruje również ślad przebytej podróży, jednak nie można go wykorzystać do nawigacji. 
GPSmap 620 wspiera również technologię nawigacji do zdjęć. Do pamięci urządzenia załadować można zdjęcia z serwisu Garmin Connect, zawierające dane o pozycji w której zostało ono wykonane. Następnie już z menu urządzenia, zamiast wyszukiwania celu podróży, wybiera się zdjęcie miejsca do którego chcemy nawigować, a urządzenie wtycza trasę do tego miejsca tak, jakby przeprowadzona została normalna procedura wyszukiwania celu. 


W pamięci urządzenia użytkownik może zapisywać własne punkty Ulubione. Dla ułatwienia poruszania się po Ulbionych, wprowadzona została możliwośc ich podziału na kategorie (tworzone przez użytkownika). Dodatkowo istnieje również możliwość powiązania własnych zdjęć z punktami Ulubionymi zapisywanymi przez użytkownika w pamięci urządzenia. Pozwala to na łatwiejsze wyszukiwanie celu wśród punktów Ulubionych. 
Urządzenie jest również przygotowane do obsługi baz własnych punktów POI. Bazy takie tworzyć i instalować można w urządzeniu z wykorzystaniem darmowej aplikacji POI Loader. Skorzystać można również z baz (np. fotoradarów) dostępnych do pobrania w interencie. Punkty zapisane w takich bazach mogą posiadać przypisane alarmy - zbliżenie się do takiego punktu spowoduje pojawienie się odpowiedniego komunikatu tekstowego i dźwiękowego. 

 

W trybie morskim ekran GPSmap 620 przypomina do złudzenia urządzenia serii GPSmap 420/52x czy 4xxx/5xxx. Po jego uruchomieniu wyświetlony zostaje ekran główny z poziomu którego użytkownik ma dostęp do opcji: Mapy, Deska rozdzielcza, Konfiguracja, Człowiek za burtą, Dokąd?, Informacja, Zaznacz. 


Opcja Mapa pozwala na wyświetlenie mapy nawigacyjnej na pełnym ekranie. Urządzenie wyposażone jest fabrycznie w bazową mapę świata zawierająca dane o ukształtowaniu terenu (w trybie samochodowym dane o ukształtowaniu nie są wyświetlane) oraz przygotowane jest do obsługi map morskich linii BlueChart g2 Vision. Przy zastosowaniu tych map szczegółowych, urządzenie może wyświetlać mapę w jednym z trzech widoków: widoku płaskim "z lotu ptaka" oraz dwóch widokach trójwymiarowych - nad i pod linią wody. W każdej chwili skorzystać można z opcji dostępnych w górnej części ekranu pozwalających na szybki powrót do menu głównego, zaznaczenie aktualnej pozcyji jako waypointa oraz menu ustawień mapy. Zastosowanie map szczegółowych umożliwia skorzystanie w urządzeniu z opcji automatycznego wytyczania tras do nawigacji morskiej. Trasy te wytyczane są w oparciu o dane zawarte w mapach BlueChart g2Vision oraz danych konfiguracji jednostki pływającej wprowadzonych przez użytkownika (podawane są bezpieczne zanurzenie jednostki oraz wysokość obiektów nad wodą pod którymi jednostka ta może bepziecznie przepłynąć). W ustawieniach ekranu mapy znaleźć można z kolei szerokie możliwości konfiguracji zasobu cyfrowych pól danych, które wyświetlane będą wraz z mapą na ekranie. 


Urządzenie umożliwia komunikację z zewnętrznym radiotelefonem VHF wyposażonym w DSC oraz AIS. W obu wypadkach połączenie z tymi urządzeniami odbywa się poprzez porty szeregowe (do dyspozycji są 2 porty) z wykorzystaniem protokołu NMEA 0183. Urządzenia te dostarczać mogą informacji o położeniu innych jednostek względem pozycji użytkownika, a co więcej dane te prezentowane mogą być również na ekranie mapy.


Poprzez opcję Deska rozdzielcza, użytkownik otrzymuje dostęp do trzech różnych ekranów, zawierających głównie dane cyfrowe. Pierwszy z nich to Kompas - w jego centralnej części wyświetlana jest tarcza kompasu, a po obu jej stronach pola danych zawierające informacje ściśle związane z nawigacją po wytyczonej trasie. Dwa pozostałe ekrany: Podróż oraz Numery, zawierają wyłącznie cyfrowe pola danych. Ich układ (ilość pól na ekranie) oraz zawartość jest dowolnie konfigurowalna przez użytkownika. 


Jak na urządzenie morskie przystało, GPSmap 620 oferuje szereg alarmów - związanych z nawigacją (np. alarm przybycia, czy zejścia z kursu), systemowych (np. dokładności GPS), czy też związanych z dołączoną echosondą (alarmy wody płytkiej i głębokiej oraz temperatury wody). Wartości alarmowe tych funkcji definiowane są przez użytkownika. 


Podobnie jak w trybie samochodowym, tak i w trybie morskim rejestrowany jest ślad podróży. W przeciwieństwie jednak do trybu samochodowego, tu możliwa jest zarówno archiwizacja śladów(ślad jest wówczas konwertowany do trasy), jak również nawigacja po zarejestrowanym wcześniej śladzie (w obu kierunkach).