Urządzenia dla żeglugi pełnomorskiej

Urządzenia dla rybołówstwa

Urządzenia dla żeglugi śródlądowej

Urządzenia dla żeglarstwa

Radiokomunikacja

Urządzenia pozostałe , nowości i promocje

Garmin GPSMap 4012

GPSmap 4012 jest wielofunkcyjnym wyświetlaczem przeznaczonym do pracy w ramach sieciGarmin Marine Network, wprowadzonym na rynek w 2007 roku wraz z innymi urządzeniami linii Marine 2007. Urządzenie to zamknięte jest w obudowie o nowej stylistyce, zbieżnej z mniejszymi ploterami i echosondami tej serii. 


Podobnie jak wcześniej znane urządzenia MFD serii GPSmap 3xxx, model 4012 przygotowany jest do pracy w sieci, dzięki czemu funkcjonalność zestawu nawigacyjnego zainstalowanego na jednostce pływającej można łatwo rozbudować poprzez zastosowanie dodatkowych modułów. Taka konstrukcja systemu nawigacyjnego umożliwia zastosowanie w ramach jednej sieci kilku wyświetlaczy MFD, na którym dostępne będą dane z każdego z modułów tej sieci, z możliwością niezależnej konfiguracji. W skład takiej sieci oprócz minimalnego zestawu, czyli wyświetlacza wielofunkcyjnego (np. 4012) oraz modułu GPS wchodzić mogą również moduł echosondy GSD, radar GMR, lub też pracujące na wybranych obszarach świata odbiorniki komunikatów pogodowych i radia satelitarnego GDL. GPSmap 4012 wyposażony został w trzy porty Garmin Marine Network, dzięki czemu zbudować można dość rozbudowany zestaw nawigacyjny bez konieczności stosowania koncentratorów. Przy tym łączenie poszczególnych modułów jest bardzo proste i sprowadza się do połączenia ich gotowym kablem komunikacyjnym (złącza tych kabli są wodoszczelne). 


GPSmap 4012 jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 1024 x 768 pikseli. Dzięki temu prezentowane na nim informacje pozostają czytelne nawet z dużej odległości. Urządzenie wyposażone jest w czujnik oświetlenia zewnętrznego, co pozwala na automatyczną regulację poziomu podświetlenia wyświetlacza. Na panelu przednim umieszczono również slot kart pamięci - w odróżnieniu od dotyczczas stosowanych kart własnego formatu Garmin, GPSmap 4012 posiada slot kart pamięci SD. Ponad slotem umieszczona jest klawiatura, z umieszczonym tuż obok ekranu rzędem przycisków funkcyjnych ułatwiających dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji. 


Na panelu tylnym użytkownik odnajdzie cały zestaw złącz: 3 porty Garmin Marine Networkzłącze NMEA 2000złącze portów szeregowychzłącze sygnałów video oraz złącze zasilania. Dzięki tak dużej ilości portów, możliwe jest tworzenie systemu nawigacyjnego zgodnego z oczekiwaniami użytkownika. 


Nowy wyświetlacz wielofunkcyjny wyposażony jest w nowy typ menu ekranowego, zbieżny ze znanym z innych urządzeń linii Marine 2007. Znaczące uproszczenie menu ekranowego oraz jego graficzny sposób prezentacji sprawiają, iż obsługa urządzenia pozostaje przyjemna i nie nastręcza trudności. Po uruchomieniu urządzenia, na jego ekranie wyświetlone zostaje menu główne (Home), które zawiera grupy najczęściej wykorzystywanych funkcji. Za ich pośrednictwem łatwo można wyświetlić np. mapę lub też przejść do ekranu informacji pobieranych z modułu echosondy. 


GPSmap 4012 wyposażony jest w mapę bazową opartą o zdjęcia satelitarne. Dzięki temu na ekranie urządzenia zaobserwować można nie tylko kształt zbiorników wodnych, ale również dzięki zastosowaniu cieniowania, ukształtowanie terenu czy dna. Dodatkowo urządzenie przygotowane jest do obsługi map morskich standardu BlueChart g2 Vision. Kartografia ta umożliwia wyświetlanie map morskich opartych o wysokiej jakości zdjęcia lotnicze w połączeniu z typowymi danymi wektorowymi, jak również wyświetlenie zdjęć rzeczywistego wyglądu portów, marin, torów wodnych, itp (zdjęcia te mogą być dostepne w jednym z dwóch widoków - perspektywie lub z lotu ptaka; dostępne są poprzez odpowiednią ikonę wyświetlaną na mapie). Zastosowanie w urządzeniu opcjonalnych map BlueChart g2 Vision umożliwia również skorzystanie z innych dodatkowych funkcji: 
wyświetlania map w perspektywie - urządzenie może wyświetlać mapy morskie w perspektywie widzianej okiem marynarza (nad wodą) jak również widzianej okiem ryby (pod wodą). W tym drugim wypadku, w przypadku wykorzystywania danych z echosondy, możliwe jest również wyświetlanie na takiej mapie kształtu stożka ultradźwięków echosondy oraz wykrytych przez sonar obiektów podwodnych. W przypadku wyświetlania mapy w perspektywie nad wodą, w urządzeniach połączonych z modułem radaru istnieje również możliwość wyświetlania na tle mapy obrazu radaru. 
automatycznego przewodnika - umożliwia automatyczne zaplanowanie trasy do wybranego obiektu docelowego z uwzględnieniem przeszkód nawigacyjnych czy też restrykcji zawartych w mapach.
Dzięki zastosowaniu dużego wyświetlacza, GPSmap 4012 oferuje możliwość jednoczesnego wyświetlania kliku okien zawierających różnego typu dane. Możliwe jest np. jednoczesne wyświetlanie na jednym ekranie okien mapy, radaru, echosondy oraz danych cyfrowych. O ilości wyświetlanych okien oraz ich wielkości decyduje użytkownik z poziomu ustawień. 


W zakresie funkcji nawigacyjnych urządzenie oferuje użytkownikowi możliwość skorzystania z praktycznie wszystkich możliwych form nawigacji. Dostęp do funkcji nawigacyjnych realizowany jest poprzez opcję Where To? dostępną z poziomu menu głównego. Dzięki tej opcji możliwe jest wyszukiwanie zarówno danych zawartych na mapach, jak i np. własnych waypointów zachowanych w pamięci urządzenia przez użytkownika. Po wyszukaniu interesującego obiektu skorzystać można z funkcji GoTo, która uruchamia nawigację w linii prostej, jak również z funkcji Guide To, uruchamiającej wspomniany wcześniej automatyczny przewodnik wykorzystujący dane z map BlueChart g2 Vision. Niezależnie od tych dwóch funkcji, istnieje również możliwość ręcznego zaplanowania trasy w oparciu o obiekty zawarte w mapach lub własne dane użytkownika (trasę tworzy się graficznie korzystając z ekranu mapy). W trakcie nawigacji urządzenie rejestruje ślad podróży, który również może być wykorzystany do nawigacji, dzięki funkcji TracBack. GPSmap 4012 wyposażony jest rówież w funkcję MOB, a także dzięki współpracy z DSC umożliwia nawigację do lokalizacji otrzymanych tą drogą. 


GPSmap 4012 dostarcza również wielu innych dodatkowych informacji, cennych z punktu widzenia nawigacji morskiej. Dostęp do tych informacji możliwy jest poprzez opcję Information menu głównego. Jedną z dostępnych w tej grupie funkcji jest możliwość wykreślania krzywych pływów dla wybranego akwenu, jak również wykreślanie krzywych prądów morskich (do użycia tej funkcji niezbędna jest instalacja map BlueChart g2 Vision). Dostępne są również informacje na temat czasów wschodu i zachodu Słońca i księżyca, wraz z graficzną prezentacją układu tych ciał niebieskich w stosunku do naszej aktualnej pozycji. 


W grupie Information znalazły się również funkcje odpowiedzialne za zarządzanie danymi użytkownika (waypointy, trasy i ślady). Oprócz standardowych funkcji przeglądania i edycji tych danych, GPSMap 4012 wyposażony został w funkcję wygodnego importu i eksportu tych danych poprzez kartę pamięci SD. Dzięki temu przenoszenie tych danych do oprogramowania na PC nie wymaga już podłączania urządzenia do komputera - wystarczy jedynie zapisać te dane na karcie pamięci, a następnie przenieść je do PC. 


Kolejnymi istotnymi funkcjami grupy Information są AIS List oraz DSC Log. Korzystanie z tych funkcji wymaga podłączenia do urządzenia zewnętrznego odbiornika AIS lub w tym drugim przypadku radiotelefonu VHF wyposażonego w funkcję DSC. AIS umożliwia śledzenie na ekranie urządzenia informacji o innych jednostkach pływających znajdujących się pobliżu. Możliwość ta dotyczy wyłącznie tych jednostek, które zostały wyposażone w transpondery AIS, a prezentacja takich obiektów w urządzeniu nawigacyjnym jest podobna do informacji czerpanych z radaru - odczytać można bieżącą pozycję jednostki, kierunek jej przemieszczania, prędkość, itp. Natomiast dzięki dwukierunkowej obsłudze DSC, możliwe jest śledzenie na ekranie GPSmap 4012 informacji o wywołaniach alarmowych (wraz z możliwością uruchomienia nawigacji do takiej lokalizacji) jak również wysyłanie raportów pozycji i wywołań alarmowych bezpośrednio z ekranu urządzenia nawigacyjnego. W pamięci urządzenia przechowywana jest lista ostatnich 100 wywołań oraz tzw. katalog MMSI, czyli zbiór numerów MMSI jednostek pływających od których odebrano wywołania DSC. 


GPSMap 4012 przygotowany jest również do współpracy z sensorami wykorzystującymi protokół NMEA 2000. Dzięi temu na ekranie urządzenia śledzić można bieżący stan siłowni, a więc informacje o temperaturze silnika, prędkości obrotowej, prędkości przemieszczania się, itp. Wszystkie te dane wyświetlane są na ekranie zegarów analogowych. 


Urządzenia serii 4xxx/5xxx przygotowane są również (podobnie jak dotychczasowa seria 3xxx) do pracy z zewnętrznymi źródłami sygnału video. Do wyświetlacza możliwe jest dołączenie max. 2 niezależnych takich źródeł (np. kamer). Obraz z takich kamer dostępny jest jedynie na wyświetlaczu do którego zostały one dołączone (dane te nie są przesyłane po sieci Garmin Marine Network). Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w wyjście sygnału VGA, co umożliwia dołączenie dodatkowego zewnętrznego monitora. 


Nowe plotery umożliwiają rozbudowanie systemu nawigacyjnego o radar, który jest jednym z modułów mogących wchodzić w skład sieci Garmin Marine Network. Dołączenie radaru do GPSmap 4012 daje możliwość m.in. wyświetlania obrazu z radaru na osobnym ekranie oraz w połączeniu z mapą, skorzystania z funkcji MARPA, czy też określenia stref bezpiecznych. Dane z radaru podłączonego do GPSmap 4012, przesyłane są poprzez sieć Garmin Marine Network również do innych wyświetlaczy znajdujących się w tej sieci. 


W skład sieci wchodzić może również moduł echosondy. Dzięki dołączeniu tego modułu, na wyświetlaczu GPSmap 4012 (oraz innych wyświetlaczach wchodzących w skład sieci) dostępna jest pełna funkcjonalność echosondy, czyli m.in.: możliwość wyświetlania obrazu warunków podwodnych, wyświetlania tych danych w połączeniu z mapą (widok 3D okiem ryby), powiększania obrazu, korzystania z alarmów wody płytkiej i głębokiej oraz występowania ryb, itd.