Garmin GPSMap 720s

GPSmap 720 to rozbudowany ploter wyposażony w bardzo jasny dotykowy wyświetlacz o przekątnej 7 cali. Wyświetlacz ten oferuje pełną rozdzielczość WVGA (800 x 480 pikseli), a przy tym jasność jego podświetlenia jest regulowana automatycznie. Do tego celu wykorzystywany jest czunik oświetlenia umieszczony na panelu przednim. Urządzenie to należy do nowej grupy ploterów o przeznaczeniu morskim, posiadających uproszczone pod kątem obsługi menu ekranowe oraz wyposażonych w nowy typ map bazowych, opartych o zdjęcia satelitarne. Nowością w tej klasie urządzeń jest również zastosowanie standardowych kart pamięci SD, zamiast dotychczas stosowanych własnych kart firmy Garmin. Urządzenie to przystosowane jest również do pracy z nową linią map morskich - BlueChart g2 Vision (nie są obsługiwane starsze wersje map morskich - BlueChart oraz BlueChart g2). 


Urządzenie zamknięte jest w obudowie o nowej stylistyce, zbieżnej dla całej linii produktów marine. Nowością w tym urządzeniu w stosunku do dotychczasowej oferty jest zastosowanie anteny wbudowanej z jednoczesnym pozostawieniem na tylnej ścianie obudowy złacza BNC dla anteny zewnętrznej. Wprowadzono również nowy, mniejszy typ złącza, którym wyprowadzane są wszystkie sygnały. Na panelu przednim, w dolnej jego części umieszczono slot kart pamięci, osłonięty klapką z magnesem, dzięki czemu pozostaje ona zawsze zamknięta.


Urządzenie to umożliwia wykorzystywanie zamiennie dwóch typów przetworników: Dual Frequency(polecanych na wody głębokie) i Dual Beam (polecanych na wody płytkie). Na ekranie GPSmap 720 obserwowwać można obraz warunków podwodnych, który dzięki zastosowaniu technologiiUltraScroll pozostaje czytelny nawet przy przemieszczaniu się z dużą prędkością. Echosonda graficznie przedstawia kształt i strukturę dna oraz obiekty podwodne (np. ryby) wykryte w toni wodnej. Urządzenie posiada również możliwość oznaczania na ekranie echosondy obiektów podwodnych za pomocą symboli ryb, które po ich włączeniu pojawiać się będą w miejscach prawdopodobnego występowania ryb. GPSmap 720 wyposażony jest również w funkcję A-scope, która w sposób graficzny, w czasie rzeczywistym, przedstawia rozkład odebranych odbić wiązki ultradźwięków w funkcji głębokości (funkcja ta może się okazać przydatna dla wytrawnych wędkarzy). Wyświetlany obraz warunków podwodnych może być powiększany na żądanie użytkownika (maksymalnie 4 krotnie), a także wyświetlany w podziale z ekranem mapy. Urządzenie wyposażone jest również w szereg alarmów dźwiękowych związanych z działaniem echosondy (m.in. alarmy wody płytkiej i głębokiej, występowania ryb, itp.). Echosonda zastosowania w tym ploterze udostępnia użytkownikowi funkcję AutoGain, dzięki której czułość urządzenia jest automatycznie regulowana tak, aby uzyskać jak najbardziej klarowny obraz obiektów podwodnych, przy zachowaniu minimalnego poziomu szumów widocznych na ekranie. Oczywiście podobnie jak pozostałe parametry pracy echosondy (np. filtr szumu lustra wody, zakres wyświetlanych głębokości, itp.), tak i czułość może być regulowana ręcznie przez użytkownika. 


Oprócz graficznego przedstawienia warunków podwodnych, GPSmap 720 oferuje również możliwość śledzenia cyfrowych wartości głębokości wody, jej temperatury, jak również prędkości przemieszczania się względem wody. Możliwość wyświetlania tych parametrów, zależna jest od typu zastosowanego przetwornika (brak w zestawie).

Po włączeniu, urządzenie wyświetla na swoim ekranie menu główne, do którego zawsze można szybko wrócić poprzez naciśnięcie przycisku HOME. Menu to w czytelny sposób przedstawia grupy podstawowych funkcji: Charts (zawiera funkcje wyświetlania mapy), Sonar (funkcje związane z echosondą), Where To? (funkcje związane z nawigacją), Information (funkcje związane z wyświetlaniem krzywych pływów i prądów, danych astronomicznych, danych z odbiornika AIS, itp),Configure (wyświetla menu ustawień systemowych). 


Jedną z istotniejszych zmian zastosowanych w nowych ploterach morskich jest możliwość prezentacji map w różnych widokach. Wybierając opcję Charts, użytkownik może wybrać prezentację mapy w widoku płaskim (jak w dotychczasowych ploterach), a także w dwóch nowych widokach: perspektywicznym nad wodą (Mariner's Eye 3D) oraz perspektywicznym pod wodą (Fish Eye 3D). Funkcje te nabierają dużego znaczenia w przypadku wykorzystywania w urządzeniu opcjonalnej kartografii BlueChart g2 VIsion, która zawiera oprócz tradycyjnych map wektorowych również wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne. W widoku płaskim nowy ploter daje możliwość dość szerokiej konfiguracji wyświetlanej mapy. Oprócz stadnardowego wyświetlania mapy morskiej jako mapy wektorowej, treść tych map może zostać wzbogacona o dane pochodzące z wysokiej rozdzielczości zdjęć satelitarnych. W takim wypadku obszary lądowe prezentowane są wraz z ukształtowaniem terenu, a na obszarach wodnych widoczne jest cieniowanie zależne od głębokości akwenu. Możliwa jest również regulacja stopnia przejrzystości wyświetlanych map rastrowych. W przypadku perspektywicznego widoku mapy nad wodą, na ekranie widoczna jest mapa z symbolem łodzi umieszczonym w dolnej części ekranu, a wokół niej wyświetlane mogą być okręgi ułatwiające określenie odległości pomiędzy obiektami. Akweny wodne o zmiennej głębokości w obszarze widocznym na wyświetlanej mapie są dodatkowo cieniowane, aby ułatwić określenie ich głębokości. Przy tak wyświetlanej mapie widoczne są również zarysy lądu. Jeśli użytkownik wybierze prezentację mapy w widoku podwodnym, na ekranie wyświetlony zostanie w perspektywie fragment mapy, obejmujący miejsce w którym aktualnie znajduje się jednostka pływająca. W widoku tym zaobserwować można obraz warunków podwodnych pomiędzy dnem (wraz z jego ukształtowaniem) a lustrem wody.


Ciekawym rozwiązaniem w nowej linii ploterów jest grupa funkcji dostępnych poprzez opcję menu głównego Where To? Dzięki niej możliwe jest bowiem wyszukiwanie obiektów zainstalowanych map (podobnie jak w starszych urządzeniach), ale również planowanie tras. Jeśli w urządzeniu zainstalowane są mapy BlueChart g2 Vision, po wyszukaniu interesującego obiektu (może nim być również waypoint oznaczony przez użytkownika) istnieje możliwość uruchomienia nawigacji z użyciem Automatycznego Przewodnika. Jego zadaniem jest zaplanowanie trasy od aktualnej pozycji do wybranego punktu docelowego, z uwzględnieniem informacji zawartych w mapach szczegółowych dotyczących niebezpieczeństw nawigacyjnych. Przewodnik ten planuje trasę z ominięciem mielizn, czy wraków, prezezntując na ekranie mapy linię optymalnej trasy dojścia do wybranego celu. Niezależnie istnieje również możliwość skorzystania ze standardowych funkcji nawigacyjnych, czyli uruchomienia nawigacji w linii prostej czy z użyciem ręcznie zaplanowanej trasy. 


Grupa funkcji Information zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji urządzenia. GPSMap 720 dostarczać może informacji na temat pływów oraz prądów. Dane niezbędne do wykreślenia tych krzywych dostępne są w mapach BlueChart g2 Vision. W grupie tej odnaleźć można funkcje związane z obsługą zewnętrznego odbiornika AIS, dołączanego do plotera poprzez port szeregowy. Przy wykorzystaniu takiego zestawu urządzeń, na ekranie GPSmap wyświetlane mogą być informacje o jednostkach pływających znajdujących się w pobliżu, wyposażonych w transpondery AIS. GPSmap 720 zapewnia również dwukierunkową współpracę z radiotelefonami VHF wyposażonymi w funkcję DSC. Dzięki temu możliwe jest nie tylko korzystanie z wywołań DSC zawierających aktualną pozycję z poziomu radiotelefonu, ale również sprawdzenie informacji o przychodzących wywołaniach DSC bezpośrednio na ekranie plotera. Urządzenie jest również wyposażone w funkcję katalogu numerów MMSI. 


W nowych ploterach uproszczono również przenoszenie danych pomiędzy urządzeniem a komputerem PC. Urządzenie posiada bowiem funkcję kopiowania danych z pamięci urządzenia na kartę pamięci (kopiowane są trasy, ślady i waypointy). Dzięki zastosowaniu kart pamięci w standardzie SD, możliwe jest następnie przeniesienie tych danych do oprogramowania w PC (z użyciem czytnika kart pamięci SD). Dane zaplanowane w oprogramowaniu na PC i zapisane na karcie mogą być również zaimportowane do pamięci urządzenia. Dostępne są funkcje zastąpienia danych obecnych w pamięci urządzenia danymi z karty, jak również dołączenia danych z karty do już istniejących w pamięci urządzenia. 


GPSMap 720 wyposażony jest w dwa porty szeregowe. Dla każdego z nich możliwy jest niezależny wybór protokołów po których odbywa się komunikacja ze światem zewnętrznym. Dodatkowo, dla protokołu NMEA, dostępne są zaawansowane opcje wyboru sentencji obsługiwanych przez urządzenie. 


Urządzenie wyposażone jest również w alarmy, wśród których znaleźć można alarm kotwiczny,przybyciazejścia z kursuczasunapięcia zasilania, itp. Przekroczenie ustawionych wartości alarmowych spowoduje wyświetlenie komunikatu alarmu oraz wywołanie dźwięku alarmowego.