Radar JRC JMA-5300 Mk2

Nowy model JMA-5300Mk2 łączy w sobie najnowsze wiodące technologie z bogatym zestawem nowych funkcji. To dzięki temu obraz radarowy jest bardziej wyraźny  dzięki szybszemu przetwarzaniu danych oraz zastosowaniu nowych unikalnych funkcji m.in. drugiej już wersji Constaview™ * i WDR ** opracowanych przez inżynierów JRC.

Parametry techniczne: 

Zakresy od 0.125 nm. do 96 nm.Radar pracujący w paśmie X i S (12 ft. 30 kW)
Różne tryby pracy NU, CU, HU, TM
Dostępne anteny 6 ft. (10 kW), 6 ft., 7 ft. i 9 ft. (25 kW)
ARPA, ATA, interfejsy: AIS, gyro
Zgodny z nowymi wymaganiami SOLAS
Zasilanie: 21,6 – 31,2 V DC
Certyfikat MED (Wheelmark) dla jednostek do 10.000 GT

*) Constaview™

Druga generacja opatentowanego systemu Constantview™ bazuje na szybkich procesorach (własnej technologii Tornado™). Gdy radar pracuje w trybie Head-Up (zobrazowanie względem dziobu) wówczas zaledwie kilka milisekund zajmuje przetworzenie wszystkich informacji zebranych przez radar i zaprezentowanie ich w postaci wyraźnego obrotowego obrazu. Kiedy radar pracuje w trybie North-Up (zobrazowanie względem północy) obraz jest wyświetlany natychmiast podążając za obrotami skanera.

**) WDR - Wide dynamic range receiver

Odbiornik radaru JMA-5200Mk2 wykorzystuje technologię WDR – Wide Dynamic Range co w porównaniu z tradycyjnymi modelami radarów wprowadza bardzo znaczącą poprawę w rozróżnianiu ech użytecznych od szumów poniżej poziomu na którym powinien być ustawiony SEA CLUTTER. Każdy radar odbiera niepożądane sygnały z różnych źródeł, które muszą być tłumione przez clutter.

Wybór długości smug

Ruchy i prędkość innej jednostki może być monitorowane dzięki ocenie długości i kierunku smugi, jaką pozostawia na ekranie jej echo – to jedna z podstawowych informacji pomocna przy unikaniu kolizji. JMA-5200Mk2 posiada cztery tryby długości smug w zależności od bieżących potrzeb - dające ciągłą informację o bieżącym kursie i jego zmianach.